(Văn hóa Nhật) Lễ hội khỏa thân Okayama- Okayama naked festival

Hôm nay mình lại viết bài thứ 2 về thành phố quê hương thứ 2 của mình: Okayama. hi hi, nghe cái tựa có vẻ 18+ vậy chứ thực tế không 18+ đâu ... Read More